آپلود چیست؟
آپلود (برعکس دانلود) یعنی ارسال عکس از رایانه به اینترنت و یعنی اشتراک گذاری روی اینترنت است
مزایای عضویت رایگان
- آپلود تا 200 مگابایت برای هر عکس و فایل
- افزایش تعداد پسوند های مجاز
- گالری شخصی و حرفه ای مدیریت عکس ها
- امکان حذف کردن عکس و فایل در هر زمان
ما را دنبال کنید
توییتر    اینستاگرام   تلگرام
تبلیغات
  • تبلیغات ویژه
کوتاه کننده لینک
پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...
میهمان ها
پسوند : gifحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 2 MB
پسوند : rarحجم : 2 MB
 
کاربران
پسوند : icoحجم : 200 MB
پسوند : bmpحجم : 200 MB
پسوند : pngحجم : 200 MB
پسوند : gifحجم : 200 MB
پسوند : jpgحجم : 200 MB
پسوند : jpegحجم : 200 MB
پسوند : psdحجم : 200 MB
پسوند : tifحجم : 200 MB
پسوند : bz2حجم : 200 MB
پسوند : tarحجم : 200 MB
پسوند : debحجم : 200 MB
پسوند : dwgحجم : 200 MB
پسوند : swfحجم : 200 MB
پسوند : flvحجم : 200 MB
پسوند : wmvحجم : 200 MB
پسوند : wmaحجم : 200 MB
پسوند : wavحجم : 200 MB
پسوند : amrحجم : 200 MB
پسوند : tsحجم : 200 MB
پسوند : mpegحجم : 200 MB
پسوند : movحجم : 200 MB
پسوند : mpgحجم : 200 MB
پسوند : divxحجم : 200 MB
پسوند : vobحجم : 200 MB
پسوند : datحجم : 200 MB
پسوند : mkvحجم : 200 MB
پسوند : aviحجم : 200 MB
پسوند : mp4حجم : 200 MB
پسوند : m4vحجم : 200 MB
پسوند : 3gpحجم : 200 MB
پسوند : 3g2حجم : 200 MB
پسوند : mp3حجم : 200 MB
پسوند : m4aحجم : 200 MB
پسوند : ogvحجم : 200 MB
پسوند : rarحجم : 200 MB
پسوند : zipحجم : 200 MB
پسوند : gzحجم : 200 MB
پسوند : subحجم : 200 MB
پسوند : idxحجم : 200 MB
پسوند : xmlحجم : 200 MB
پسوند : cssحجم : 200 MB
پسوند : torrentحجم : 200 MB
پسوند : ttfحجم : 200 MB
پسوند : midحجم : 200 MB
پسوند : midiحجم : 200 MB
پسوند : rtfحجم : 200 MB
پسوند : jarحجم : 200 MB
پسوند : jadحجم : 200 MB
پسوند : xapحجم : 200 MB
پسوند : oggحجم : 200 MB
پسوند : srtحجم : 200 MB
پسوند : sisحجم : 200 MB
پسوند : sisxحجم : 200 MB
پسوند : pptحجم : 200 MB
پسوند : pptxحجم : 200 MB
پسوند : xlsحجم : 200 MB
پسوند : xlsxحجم : 200 MB
پسوند : docحجم : 200 MB
پسوند : docxحجم : 200 MB
پسوند : odtحجم : 200 MB
پسوند : pdfحجم : 200 MB
پسوند : ppsحجم : 200 MB
پسوند : ppsxحجم : 200 MB
پسوند : asfحجم : 200 MB
پسوند : rmحجم : 200 MB
پسوند : isoحجم : 200 MB
پسوند : flaحجم : 200 MB
پسوند : 7zحجم : 200 MB
پسوند : msiحجم : 200 MB
پسوند : cabحجم : 200 MB
پسوند : seaحجم : 200 MB
پسوند : binحجم : 200 MB
پسوند : dllحجم : 200 MB
پسوند : w3xحجم : 200 MB
پسوند : logحجم : 200 MB
پسوند : tgaحجم : 200 MB
پسوند : webmحجم : 200 MB
پسوند : webpحجم : 200 MB
پسوند : flacحجم : 200 MB


queue